ติดต่อเรา

 

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง จังหวัดเชียงใหม่

 

ตั้งอยู่เลขที่  64-66 ถนนไปรษณีย์  ตำบลช้างม่อย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร053-232896

          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            Website: http://www.ptkcm.or.th/