เทพเจ้าจีนที่สำคัญ

ภายในศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐานของ เทพเจ้าจีนที่สำคัญ โดยการไหว้เจ้าจะเรียงลำดับดังนี้

  1. ทีตี่แป่ป้อ (เทพยดาฟ้าดิน)

 


2. ปุงเถ่ากง-ม่า

 


3. กวนอิมเนี่ยเนี้ย (เจ้าแม่กวนอิม)

 4. ไซ้ซิ้งเหล่าเอี้ย (เทพเจ้าโชคลาภ)

 

 


5. เฮี้ยงเทียนเซียงตี่ (เจ้าพ่อเสือ)

 


6. ฮั้วท้อเซียนซือ (เทพเจ้าโอสถ)

 


7. เล้งซิ้ง (เจ้ามังกร)

 


8. โฮ้วเี้อี้ย (เจ้าพยัคฆ์)

 


9. ตี่จู้ (เจ้าที่)

 10. หมึ่งซิ้ง (เจ้ารักษาประตู)